Rusvaktas formål er å yte hjelp på den enkeltes premisser for å redusere rusmiddelrelatert skade og ubehag. Vi etterstreber å møte alle som kommer til oss med åpenhet og nysgjerrighet, uten å dømme.
Et tiltak for en tryggere festivalsommer
Rusvakta henter inspirasjon fra Zendo Project, og vi legger deres prinsipper og metodikk til grunn for arbeidet vårt. Les manualen vår for mer informasjon om måten vi jobber på.

Trygge soner

Grunnleggende for arbeidet til Rusvakta er ideen om den “trygge sonen”.
Den “trygge sonen” er et avskjermet og rolig sted på festivalområdet der folk som har en negativ reaksjon etter å ha tatt et rusmiddel kan komme for å få ro og eventuelt ytterligere oppfølging. Plassering og opplegg for den trygge sonen avtales med arrangør, og vi tar med eget utstyr for å rigge den til.

Støttearbeid

I mange tilfeller kan det å ha en trygg person som ser til deg være nok for å unngå mye ubehag.
Et kjerneelement i arbeidet vårt er derfor å utøve støttearbeid overfor personer som har en ubehagelig opplevelse i forbindelse med å ha tatt et rusmiddel. Dette kan være så enkelt som å bare være tilstede for personen og betrygge den om alt vil gå fint, eller legge til rette for at personen kan bli komfortabel og roe seg ned.
Mindre alvorlige hendelser håndterer vi selv, mens mer alvorlige hendelser håndteres i samråd med medisinsk personell på festivalen, eventuelt ved å kontakte ambulanse.
Vi har en egen Rusvakttelefon man kan ringe dersom man selv eller noen andre har hatt en negativ reaksjon etter å ha tatt et rusmiddel.

Rusvakttelefonen

Rusvakta tilbyr informasjon om rusmidlers risikoprofil og risikoreduserende tiltak.
Både i korte 1-til-1-samtaler og gjennom workshops vi holder på dagtid under festivalene. Målet med dette er å sørge for at det ikke vil være noe behov for oss når natten kommer.
Rusopplysning
Teamet
Ingrid Autran
prosjektleder
Ingrid er utdannet lege fra University of Forteleza og det medisinske fakultet ved Universitet i Oslo. Til daglig jobber hun med ketaminbehandling mot depresjon ved den offentlige spesialisthelsetjenesten ved sykehuset i Østfold. Hun har erfaring med å jobbe med lignende tilbud som Rusvakta i Brasil.
Martin Aagaard
prosjektmedarbeider
Martin studerer medisin på fjerde året, og er leder for Legestudentenes Rusopplysning Oslo. Han har gjennomført Oslo Akuttmedisinske Forening (OAMS) førstehjelpskurs AMK 1, samt Forsvarets kurs Sanitet nivå 3.
Vil du ha Rusvakta på din festival?
Send epost til rusvakta@rusreform.no
Rusvakta er et samarbeidsprosjekt av Tryggere Ruspolitikk, Tryggere Ungdom og Legestudentenes Rusopplysning Oslo, og er finansiert av Helsedirektoratet
Om prosjektet